fbpx

אלפא פיננסיים הינו מגזין כלכלי חברתי אשר מתמקד בשיפור ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות באמצעות מעקב שוטף על הזירה הכלכלית חברתית.

להרשמה לניוזלטר

1.

קרן ההשתלמות ו/או קופת הגמל הינם מכשירי השקעה לכל דבר. מכשירים אלה מושפעים מהטון בשוק ההון, מרמת הסיכון שבחרנו ובמידת האמון שלנו במנהל ההשקעות האמון על נכסינו.

 

2.

המציאות מלמדת כי אסור להיות רדומים ולחשוב כי הצלחת מנהל השקעות מסוים בשנה או בחודש האחרון, מונעת את הצורך לעקוב אחריו לאורך זמן.

3.

כאשר אנו משווים את התשואות של מכשירי ההשקעה, ההשוואה חייבת להיות באותה רמת הסיכון ובמסלול ההשקעות המקביל.

4.

נכון יהיה לבחון את מנהל ההשקעות לאורך תקופה רחבה על מנת לקבל תמונת מצב אמיתית לאורך זמן.

5.

אנו ממליצים לבעלי קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לבחון את השקועתיהם עם בעל רשיון פנסיוני המוסמך לכך ואשר כפוף לרגולציית משרד האוצר.

יש להקפיד על מתכנן הפיננסי בעל הרישיון – ולוודא כי הוא/היא עובד עם מרבית בתי ההשקעות על מנת לקבל תמונת מצב מלאה. בנוסף יש לשקול את האפשרות לפזר את ההשקעות בין כמה מנהלי השקעות על מנת להימנע מלשים את כל הביצים בסל אחד.